Årsak og behandling av nakkeskader (whiplash)

Nakkeskader i forbindelse med bilulykker har vært et tema omtrent siden den første bilen ble satt i produksjon. Nakken er et meget komplekst område som består av mange ledd, muskler og leddbånd. Å finne en eksakt årsak til kronisk smerte etter en whiplash (nakkesleng) er veldig vanskelig. Spesielt komplisert blir det når det er vanskelig å f sammenhengen mellom påkjørsler bakfra, bilens hastighet, hvor stor og tung bilen var og en nakkeskade som først blir smertefull lenge etter selve ulykken. Slike skader kan fort blir kroniske og ødelegge livet til den som har blitt påkjørt.

Har man blitt utsatt for en ulykke og fått en mild nakkesleng er det ca. 18% sjanse for at denne skaden kan bli kronisk selv over 2 år etter ulykken. Dette er vanskelig for leger, pasienter og ikke minst forsikringsselskaper å forholde seg til.

En studie har vist at når en nakkesleng skade har blitt kronisk har 74% av de skadede sagt at kiropraktisk behandling har hjulpet. Men kiropraktisk behandling alene er nødvendigvis ikke nok. Tyngdekraften jobber 24 timer i døgnet og kan skape problemer for en feiljustert nakke (skjelett).

Et mål bør være å korrigere for dårlig vaner som kan utvikle seg etter en whiplash skade. Det vil være viktig i helbredelsesprosessen å holde bevegelsesapparatet i riktig anatomisk posisjon slik at vevet kan gro skikkelig.

Alle muskler leges til slutt. Det store spørsmålet er om de vil leges på en slik måte at de kan få rom til å fungerer som normalt og oppnå full styrke? Hva kan eventuelt gjøres for å sikre at normal oppbygning av muskelaturen i nakken?

Hvis kroppen er ute av stilling vil man jo ikke lenger ha en normal bevegelse og dette igjen vil påvirke skadet muskelatur og sener som igjen vil gro sammen på feil måte. Så gjentatte øvelser for å motvirke en skjev holdning kan være en av nøkkelfaktorenen for å motvirke kroniske smerte forårsaket av en whiplash.

Det er viktig å komme igang med behandling tidlig. Optimal justering av skjelettet og å forstå hvilke muskler og sener som er stramme og hvilke som er svekkede er viktig for å komme igang med korrekte øvelser for å styrke og rette opp skadestedet slik at du kroppen selv kan være med helbredelsesprosessen. Kommer man tidlig igang med kiropraktisk mobilisering kan man unngå «stillstand syndromet» som ofte kan fører til redusert blødstrøm til vev, muskler og sener slik at de «stivner».

Hos kiropraktoren vil du få mer informasjon om dette og hva du kan gjøre selv for å unngå kroniske smerter ved nakkesleng skader.