Gravid dame ute i naturen

Graviditet og kiropraktikk

Så ble du endelig gravid, eller det kom som et sjokk. Uansett så går du inn en periode hvor kroppen blir utsatt for store endringer. Er du heldig går gravidteten som en lek. Du er en anelse morgenkvalm de første ukene, og de verste smertene du opplever før riene slår inn er et og annet spark fra barnet i magen.

Men mange har det dessverre ikke slik. De riktig uheldige har kvalme- og oppkastsymptomer som kan vare i 3-4 måneder for deretter å bli  avløst av noe enda verre, nemlig store smerter i korsrygg og/eller bekken. Disse smertene kan faktisk føre til at den gravide blir sykmeldt og sengeliggende i store deler av svangerskapet.

Gravide sykmeldes oftere nå enn før

Å bære fram et barn kan dessverre for mange være en svært smertefull opplevelse, og noen ganger blir plagene så ille at det går utover jobben.

Antall gravide som sykmeldes i Norge har økt jevnlig de siste 20 årene. I Norge blir nå så mange som tre av fire gravide kvinner sykemeldt i deler av eller hele svangerskapet. I gjennomsnitt er de sykemeldt i to måneder viser tall fra en studie som inkluderte 2918 kvinner som fødte på Akershus universitetssykehus mellom 2008 og 2010. Tallene viser at smerter i korsrygg og bekken er de vanligste årsakene til sykmelding. For i tillegg til kvalme og søvnmangel opplyste hele 32% om at årsaken var bekkenplager.  Blant kvinner i aldersgruppen 20-39 står gravide for 1/3 av alt sykefraværet. Dette har svært samfunnsøkonomiske konsekvenser, så derfor er det viktig for både den gravide og for samfunnet generelt at de gravide for en så god oppfølging og behandling som mulig, både på arbeidsplassen og i helsevesenet.

Kiropraktorer hjelper gravide til bedre helse

De fleste som er gravide opplever å få vondt i rygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Undersøkelser viser at ca 50% av alle gravide kvinner opplever ryggsmerter i løpet av svangerskapet og 50% til 75% av kvinner opplever ryggsmerter under selv fødselen. Mange føler at det går utover jobb og dagligdagse aktiviteter, og kiropraktikk er en av de mest valgte behandlingsformene for denne pasientgruppen.

Når magen vokser får den gravide en endring i holdningen, den fysiske aktivitet reduseres, og hormonbalansen i kroppen endrer seg. En annen faktor som spiller inn er ofte økt stress og usikkerhet. Alt dette er med på å påvirke ryggsøylen. Dette kan gi den gravide en eller flere lidelser gjennom svangerskapet:

  • Smerter i bekken
  • Bekkenløsning eller bekkenlåsning
  • Ryggsmerter / smerter i korsrygg
  • Smerter i skuldre og nakke
  • Hodepine eller migrene
  • Sterk svangerskapskvalme

Om plagene stammer ifra rygg eller bekken, vil kiropraktoren finne ut av i sin undersøkelse. Bekkenløsning er den vanligste diagnosen en støter på for korsryggplagede gravide, men i veldig mange tilfeller dreier det seg om en bekkenlåsning og ikke en bekkenløsning.

En bekkenlåsning er det motsatte av en bekkeløsning, nemlig at bekkenet ikke beveger seg særlig godt. Dette kan på samme som bekkenløsning gi pasienten smerter i rygg, hofter og lyske og dermed gi de samme symptomene.

En kiropraktisk evaluering og behandling under en graviditet er trygge og effektive midler for behandling av muskel- og skjelettlidelser både for den gravide og barnet i magen. Behandling, informasjon og råd i svangerskapet vil være med på å øke livskvaliteten hos den gravide.

Hva kan du gjøre selv?

Den som har tenkt til å bli gravid bør forberede kroppen på det som skal skje gjennom med å  trene jevnlig før svangerskapet for å bli sterk i bekkenbunn og rygg. Inaktivitet før og under graviditeten er ofte en av de viktigste årsakene til smerter. Så derfor er viktig å fortsette treningen under selve graviditeten. Å være mye i bevegelse under svangerskapet anbefales for holde kroppen sterk nok til å tåle belastningene som kommer. En kiropraktor vil kunne anbefale enkelte øvelser du kan gjøre hjemme for å styrke de viktigste musklene.

En annen ting som anbefales er å redusere stressnivået og da spesielt på arbeidsplassen. Kvinner som jobber i omsorgsyrker og servicenæringen har ofte store fysiske og psykiske belastninger på jobben, og her bør arbeidet tilrettelegges for den gravide for å unngå en unødig/for tidlig sykmelding.

Har du kraftige smerter kan medisinering med f.eks paracetamol være et alternativ. Men husk at barnet får i seg det samme som deg så dette bør begrenses. Derfor kan ofte alternative behandlingsformer som f.eks kiropraktisk smertelette være et bedre alternativ.

Bilde fra Ryan Franco on Unsplash