Ryggsmerter er den største årsaken til uførhet i verden

En undersøkelse kalt Global Burden of Disease 2010 viser at smerter i ryggen er den viktigste årsaken i verden til at folk er sykmeldt og uføre. Undersøkelesen understreker det enorme behovet for å forebygge og behandle  muskel-og skjelettplager i ryggen.

«Global Burden of Desease» – prosjektet er et massivt samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon, Institute for Health Metrics and Evaluation ( koordinerende senter ), University of Queensland School of Population Health, Harvard School of Public Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,  University of Tokyo, Imperial College London.

Rapporter fra dette prosjektet viser at spesielt rygg og nakke smerter, hvorav ryggsmerter i nedre del av ryggen ble identifisert som nummer én av alle helsemessige årsaker til uførhet i verden. Smerter i nakke kom på en fjerdeplass.  Tilsammen representerer muskel og skjelettplager i nakke og rygg en andre plass over global uførhet.

Vi ser altså et klart skifte i den globale helsen. Funksjonshemminger med utspring i problemer med rygg og nakke er et mye større problen nå enn for 20 til 30 år siden. Mennesker lever lenger, men baksiden av medaljen er at de gjør dette med en økt risiko for å leve med smerter, uførhet og sykdom i forhold til tidligere generasjoner.

Dr. Scott Haldeman, som satt som styreformann fra 2000 til 2010 i Bone and Joint Decade Task Force innenfor området nakkesmerter og tilhørende lidelser, og som nå sitter som  president og CEO i World Spine Care, sier følgende om funnene i Global Burden of Disease 2010 prosjektet:

  • Muskel og skjelett problemer som ryggsmerter, nakkesmerter og leddgikt påvirker mer enn 1,7 milliarder mennesker over hele verden og har en større innvirkning på helsen til verdens befolkning (død og uførhet) enn HIV / AIDS,  alle tropiske sykdommer inkludert malaria, krig og naturkatastrofer, samt alle nevrologiske tilstander.
  • Statistikken tilsier at 21,3 prosent av alle årene man lever med funksjonshemming er det muskel- og skjelettplager som er årsaken. Pykiske lidelser og atferdsforstyrrelser står for 22,7 prosent av årene man lever med funksjonshemming.
  • Muskel- og skjelett plager representerer den sjette største årsaken til død og uførhet. Bare hjerte-og karsykdommer, neonatale sykdommer, neoplasmer, og adferd og psykiske lidelser står for mer død og uførhet på verdensbasis.
  • Ryggsmerter i nedre del av ryggen (korsryggen) utgjør nesten halvparten av muskel- og skjelettplagene, mens nakkeskader og smerter i nakken utgjør en femtedel.
  • Korsryggsmerter er den sjette viktigste årsaken til de globale helseproblemene (død og uførhet), og har en større innvirkning på den globale helsen enn malaria, fødsel komplikasjoner, KOLS, tuberkulose, diabetes og lungekreft.
  • Når dette kombineres med nakkesmerter (21. viktigste årsaken til de globale helseproblemene inkludert død og uførhet), er smerter i ryggsøylen (korsrygg og nakke) den andre største  årsaken til globale helseproblemer som død og uførhet. Så ryggsmerter og nakkesmerter er dermed et større problem for verdens helse enn HIV / AIDS, malaria, luftveisinfeksjoner, hjerneslag, bryst- og lungekreft, alzheimer, diabetes, depresjon og trafikkskader.
  • De siste anslagene tyder på at 632 045  millioner mennesker verden over lider av smerter i nedre del av ryggen og 332 049 millioner mennesker har en eller annen form for smerter i nakken.

«The Global Burden of Disease studien gir udiskutable bevis for at muskel- og skjelett skader er et enormt og voksende problem i alle deler av verden og må gis samme prioritet for politikk og ressurser som andre viktige forhold som kreft, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer, «sier Dr. Haldeman.