Smerter i ryggen

Vi har kanskje alle kjent litt på ryggen og opplevd litt smerter der iblant. Undersøkelser viser at over 80% får ryggsmerter i en eller annen form i løpet av livet og smerter i ryggen er faktisk den viktigste årsaken til å at folk sykmelder seg. Nesten halvparten av alt sykefravær og uførepensjoner i Norge skyldes muskel og skjelettplager og de fleste av disse har rett og slett så vondt i ryggen at de ikke kan fungerer i det daglige. Samfunnskostnadene er beregnet til svimlende 15 milliarder kroner hvert år, og i denne kampen spiller kiropraktorene en viktig samfunnøkonomisk rolle.

Årsaken til at man kjenner ryggsmerter kan være mange. De fleste tror det er forbundet med feil belastning, men ofte viser det seg at det ligger helt andre årsaker bak. For det merkelig er at nesten alle de som har sykefravær hvor ryggplager er hovedgrunnen, også har andre helseplager. Det kan være forskjellige kroppslige og mentale plager som hodepine, nakkesmerter, søvnproblemer og angst. Mange av disse sier at problemer på jobben og i hjemmet ofte kan være vanskeligere å hanskes med enn smertene i ryggen. I en undersøkelse sa faktisk over 1/3 av de spurte som var sykmeldt med vond rygg at det ikke var smertene i ryggen som plaget de mest. Derimot kunne det være helt andre ting som stress, problemer eller konflikter på jobben, angst og depresjoner, utmattelse, søvnproblemer, migrene og ensomhet som var vanskeligere å takle enn selve ryggsmertene.

Disse tilleggsplagene er en direkte årsak til at de sykmeldte pasientene med ryggproblemer som utgangspunkt ikke klarte å komme seg tilbake i arbeid, men forble langtidssykmeldte. I slike tilfeller bør en kiropraktor fokusere på mer enn bare ryggen i behandlingsprosessen. Faktisk kan det være slik at en person som har vondt i ryggen og samtidig sliter med angst og depresjon trenger en annen behandling enn en som har vondt i ryggen og konflikter på jobben. Og her må kiropraktoren være flink til å henvise til tilleggsbehandlere for terapi, men også ta en vurdering av jobbsituasjonen og tilrettelegge for at den pasienten kan arbeide med moderate smerter i ryggen. God oppfølging vil i slike tilfeller være meget viktig.